smith & wesson shield Plus

כוונות לילה קדמית כתומה אחורית מושחרת – חומר טריטיום כך שבלילה ישנן 3 נקודות ירוקות
הכנה לאופטיקה – ניתן להוסיף כוונת השלכה
טפס מחסנית מוגדל ימין וניתן להסבו לצד שמאל
אחיזה מחוספסת בשביל אחיזה נוחה יותר
בדגם זה ההדק עבר שיפור רציני וחידוש קשר קל
 
*יש לבדוק את זמינות המוצר במלאי מול בית המסחר
קטגוריה:

מידע נוסף

חברה

Smith&Wesson

קיבולת כדורים

מחסנית אחת 10 כדורים + מחסנית אחת 13 כדורים

קליבר

9X19