POWERPLAY – NYLON SHEATH W/ HEX BIT KIT

PowerPlay מביא רבים בשימוש לעתים קרובות רכיבי כלי לתוך כלי קטן, pocketable רב. מצויד עם צבת מופעל על ידי מינוף Compound, מלתעות של PowerPlay יש להכפיל את כוח אחיזה עבור אחיזה מוגברת ואת החלקה מופחתת.
הכלי הינו קומפקטי ונוח לשימוש.

PowerPlay כולל גם קצה ישר להב משונן לחלוטין, כי ניתן לגשת ביד אחת מבלי לפתוח את הכלי. עיצוב זה נותן גישה קלה הלהבים בשימוש תכוף לחיתוך וחותכים.
כל ידית היא הביתה כלים שימושיים שונים כמו מברגים, יכול / פותחן בקבוק,  ועוד: סך של 18 רכיבי כלי.

קטגוריה: