P320 NITRON FULL-SIZE

אקדח זיג זאוואר הP320 מוצע במספר גדלים: Full Size, Carry, Compact, SubCompact
האקדח הנ"ל הינו דגם  P320 NITRON FULL-SIZE המציג חדשנות ובטיחות שבא לידי ביטוי בדריכה חלקה.
כלי אשר מתאים לכל גודל יד.
אחד היתרונות של הזיגים מהדגמים החדשים היא היכולת לפרק את בית ההדקים ולרכוש גוף פולימרי חדש גדול/קטן
ולהרכיב בגודל שונה.
אקדח מצויד במסילת פיקטיני .

קטגוריה:

מידע נוסף

חברה

SIG SAUER

קליבר

9X19

משקל נטו

גרם

קיבולת כדורים

15 כדורים

מידע נוסף

האקדח מצויד במסילת פיקטיני וניתן להרכיב עליו אביזרים טקטיים